Yhteystiedot

Pia Yli-Pirilä

Hallituskatu 22 B 36, 5.krs
Lääkäriasema Alfa
13100 Hämeenlinna

045 631 5736
pia.ylipirila(at)gmail.com
Y-tunnus 1891301-9

Rentoutus

Rentoutuminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa on kyse sekä fyysisen että psyykkisen toiminnan rauhoittumisesta. Rentoutuminen on aktiivista toimintaa, omien olemassa olevien voimavarojen yleensä tietoista käyttämistä, hyvänolon, levon tai mielihyvän saavuttamiseksi ilman ulkopuolisia aineita. Perinteisesti rentoutumiseen tähtäävinä apukeinoina on käytetty mm. musiikin kuuntelua, saunomista jne. Rentoutuminen on ihmiselle hyvin luonnollinen ja tuttu toimintatapa, mutta jossain elämänvaiheessa tai -tilanteessa sen aktivoimiseen ja löytymiseen tarvitaan ulkopuolisen auttajan apua.

 

Rentoutusohjauksen tavoitteena on antaa asiakkaalle tietoa rentoutumisesta, sen vaikutuksesta yksilön hyvinvointiin sekä ohjata tulevaisuudessa asiakasta työskentelemään itsenäisesti eri rentoutusmenetelmien avulla.

 

  •  Erilaisia rentoutusmenetelmiä käytetään sen mukaan, mikä on tarpeen tai hyödyllistä asiakkaan toivoman työskentelyn tai sen hetkisten tavoitteiden kannalta.
  • Menetelminä mm. mielikuvatyöskentelyä, musiikkia, tarinoita tai metaforia. Joissain tapauksissa, kuten lihasrentoutuksessa, käytetään toiminnallisiakin menetelmiä.

 

Rentoutuksen merkitys
Kun keho ja mieli rentoutuvat, se avaa syvemmän tietoisuuden laajemmat käyttövarat ja mahdollisuudet. Oivallukset, keksinnöt syntyvät usein syvässä rentoutuneessa tilassa. Rentouksen kautta lihaksista vapautuu jännityksiä ja mielestä ylikuormitusta joka on mm. luovuuden tukkeena. Säännöllinen rentoutuminen mm. vähentää stressiä, kohottaa mielialaa, vahvistaa keskittymiskykyä ja paineen sietokykyä. Rentoutumisen kautta oppii myös huomioimaan kehoaan, tunteitaan ja tarpeitaan.