Yhteystiedot

Pia Yli-Pirilä

Hallituskatu 22 B 36, 5.krs
Lääkäriasema Alfa
13100 Hämeenlinna

045 631 5736
pia.ylipirila(at)gmail.com
Y-tunnus 1891301-9

Kriisi- ja traumapsykoterapia, EMDR

Kriisi- ja traumapsykoterapiaon psykoterapeuttinen toimintamuoto, jossa pyritään estämään psyykkisten haittavaikutusten syntyminen voimakkaan kriisin tai trauman jälkeen tai poistamaan jo syntyneet elämää haittaavat psyykkiset häiriötekijät. Hoidettava kriisi tai trauma voi olla akuutti tai se on voinut syntyä jopa kymmeniä vuosia sitten, mutta elämää rajoittaviksi ja häiritseviksi psyykkiset vaikeudet tulevat vasta nyt. Kriisi- ja traumapsykoterapia voi olla kestoltaan lyhyt- tai pitkäkestoista.http://www.traumaterapiakeskus.com/

 

EMDR-terapia(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on alunperin traumapsykoterapiamuoto, jonka käyttöalue on tutkimuksen ja kehitystyön myötä laajentunut monenlaisiin psyykkisiin vaivoihin, joille on ominaista jonkinlainen emotionaalinen jumittuneisuus (masennus, jännitys- ja paniikkioireet, pakko-oireet jne.). Nopeat edestakaiset silmänliikkeet aktivoivat aivojen tunnealueita purkamaan, käsittelemään ja jäsentämään lukkiintuneita ja traumaattisen kokemuksen pirstomia muistoja, emootioita ja kehotuntemuksia.

Silmänliikkeiden lisäksi/ tilalla prosessoinnissa voidaan käyttää kuulo- ja/ tai tuntoaistia.http://www.emdr.fi/