Yhteystiedot

Pia Yli-Pirilä

Hallituskatu 22 B 36, 5.krs
Lääkäriasema Alfa
13100 Hämeenlinna

045 631 5736
pia.ylipirila(at)gmail.com
Y-tunnus 1891301-9

Terapia

Mitä on terapia?

Psykoterapian määrittelyä

1. Psykoterapia on terveydenhuollon tärkeä hoito- ja kuntoutusmuoto Suomessa. Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää psykoterapeuttiammattinimikkeen ja valvoo toimintaa. Psykoterapiaa tehdään yhteiskunnan useilla eri sektoreilla.

2. Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto. Tavoitteena on psykoterapian keinoin auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriötä tai psyykkisiä ongelmia. Häiriön tai ongelman ilmenemismuoto voi olla psyykkisen ohella ruumiillinen tai sosiaalinen. Psykoterapian tarkoituksena on poistaa ja lievittää näitä häiriöitä ja ongelmia ja niiden aiheuttamaa kärsimystä sekä lisätä itsetuntemusta ja edesauttaa työ- ja toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä.

3. Psykoterapian tulee perustua psykologiseen teoreettiseen tietämykseen, joka on riittävästi tutkittua ja käytännölliseen näyttöön perustuvaa. Psykoterapian tutkimus ja käytäntöjen kehittäminen on jatkuvaa.

 

Yksilöpsykoterapia

 

Psykoterapia on erilaisten mielenterveysongelmien hoitoa psykologisin keinoin. Se perustuu potilaan ja terapeutin luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen. Työskentelymuoto on yleensä keskustelua, mutta voidaan käyttää myös muunlaisia keinoja ja erilaisia menetelmiä.

Psykoterapiassa terapeutti ei anna suoria ohjeita potilaalle eikä ratkaise ongelmia potilaan puolesta. Sen sijaan ongelmia ja vaikeaksi koettuja asioita tarkastellaan yhdessä, jolloin potilaan on itsensä mahdollista löytää omaan elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisuja.  Yksilöterapia tapahtuu 1-2 kertaa viikossa. Terapia voi olla lyhytterapiaa: 10-20 terapiaistuntoa. Usein tarvitaan kuitenkin pidempikestoista yksilöterapiaa noin 1-3 vuotta.